MMH7 Czech Localization fix, compatible with Balance mod.

Post news RSS Důležité oznámení

Projekt převeden pod správu Neoficiálního komunitního patche

Posted by on

Důležité oznámení: tento projekt nebude již nadále updatován, veškeré další lokalizační opravy (včetně tohoto módu) jsou součástí daleko většího projektu UCP: Unofficial Community Patch

Mód je k dispozici v češtině a zahrnuje i tento.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Profile
Icon
Might & Magic Heroes VII
Creator
Antalyan
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
News
Browse
News
New
Post news
Views
34 (1 today)
Share
Related Games
Might & Magic Heroes VII
Might & Magic Heroes VII Turn Based Strategy