PL : Aliens vs. Predator 2 Predator Pack V 1.0 to nowy, zmieniający w 67% grę predatorem. CO ZOSTAJE ZMIENIONE - Dźwięki zostają zmienione na te, z filmu "Predators" - Zmiana wyglądu skórki Predatora na tego z Gry AvP3 (Wilk/Wolf) EN : Aliens vs. Predator 2 Predator Pack V 1.0 is a new, altered in 67% of the game predator. WHAT IS CHANGED - Sounds are changed to those of the "Predators" movie. - Change the appearance of the skin on the Predator of the Game AvP3 (Wolf) Translation: Google.

Add media Media

No videos were found in the gallery requested. Upload some media to liven this place up.