Skupina pro všechny, co s láskou vzpomínají na svoji vlast. Pro ty, kdo chtejí Československo zpět, i pro ty co chtějí pouze vyjádřit silné pouto ke svým sousedům, kteří ještě nedávno sdíleli jednu zem. Členství ve skupině nemusí nezbytně znamenat zájem o návrat ČSR. Musí ale nutně znamenat lásku k České a Slovenské zemi =). Foreigners, who like Czechoslovakia are also welcome.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Add media Report RSS Československá známka - Karel Havlíček Borovský (view original)
Československá známka - Karel Havlíček Borovský
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Details
Date
Size
536×635
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report