Just a group bringing all Polish C&C fans who want to create own C&C theme mods ;)

Forum Thread
  Posts  
Lista budynków i ulepszenia (Groups : C&C ReactoR Modding Community : Forum : Sojusz Suwerennych Nacji : Lista budynków i ulepszenia) Locked
Thread Options
Chinka
Chinka El Tanque de Perreo
Nov 13 2010 Anchor
  • Power Plant
  • Refinery
  • Barracks
  • War Factory
  • T2 Building
  • Airfield
  • Medical Bay
  • T3 Building
  • T4 Building

Power Plant - możliwość ulepszenia o dostarczanie większej ilości mocy (myślę, że na tierze trzecim)
Barracks, War Factory, Airfield, Construction Yard - możliwośc wyboru doktryny
T2/T3/T4 Buildings - dostępne po 4 ulepszenia

Co o tym sądzicie? :>

Edited by: Chinka

Nov 13 2010 Anchor

Zamiast T2 i T3 jako budynków, można dać jako ulepszenia dla Koszar/Fabryki/Lotniska, coś w stylu Imperium z RA3. Poza tym nie mam zastrzeżeń ;)

Chinka
Chinka El Tanque de Perreo
Nov 13 2010 Anchor

Tylko czy to pasuje do stylistyki niebieskich? Poza tym - nie zmieściłoby się to w interfejsie TW (zabrakłoby jednego przycisku dla lotniska, chyba, że lonictwo jednej z doktryn nie różniłoby się nawet jedną umiejętnością od zwykłego)

Nov 13 2010 Anchor

Zaufaj mi pasuje ;) Ulepszenia do T2 i T3 mogą być opracowywane w "Research Building", tam gdzie inne ulepszenia.

Chinka
Chinka El Tanque de Perreo
Nov 13 2010 Anchor

T2/T3/T4 Building -> chodzi mi o to, że odblokowje dany tier i dostarcza różne ulepszenia, niekoniecznie do swojego tieru :P Zauważ, że w T4 nie będziesz ulepszał jednostek T4, bo takich nie ma (no dobra, jest jednostka epicka, ale ona jest dobra sama w sobie).

Nov 13 2010 Anchor

Wygrałeś XD

Reply to thread
click to sign in and post

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.