Just a group bringing all Polish C&C fans who want to create own C&C theme mods ;)

Forum Thread
  Posts  
Historia Osi Światła (Groups : C&C ReactoR Modding Community : Forum : Oś Światła : Historia Osi Światła) Locked
Thread Options
Chinka
Chinka El Tanque de Perreo
May 3 2011 Anchor

TheDarkVenom wrote: Axis of Light:

Rok 1945- Kończy się druga wojna. Nastaje natomiast nowe niebezpieczeństwo ze strony ZSRR.
Rok 1947- USA pomimo negatywnych zeznań nazistowskich naukowców wysyła zespoły badawcze w okolice obu biegunów, licząc na znalezienie ośrodka, w którym rzekomo miała powstać prawdziwa Wunderwaffe. Liczą na znalezienie czegoś, co w sposób zdecydowany przechyli szale Zimnej Wojny.
Rok 1950- Jeden z zespołów natrafia na Antarktydzie na ukształtowany i pokryty liniami kawał metalu. Po dokładniejszym zbadaniu okazuje się, iż jest to dotąd nieznany stop, którego nawet przy wykorzystaniu ówczesnej technologii nie dałoby się podrobić. Potwierdzone natomiast zostaje to, że znaleziony artefakt jest wyłącznie fragmentem czegoś. Z braku rezultatów na półkuli płn. Wszystkie zespoły zostają skierowane na południe. Rozpoczyna się gruntowne przeszukiwanie Antarktydy.
Rok 1953- Następuje przełom. Odnaleziony zostaje ogromny (długość- ponad 800m) wrak. Nie pozostawia on najmniejszych wątpliwości, iż jest to okręt obcej cywilizacji...

...ta wiadomość jednak nigdy nie dociera do oficjałów. Zamiast tego członkowie zespołów przekupieni przez formujące się dopiero co giganty finansowo-technologiczne rozprawiają się z tymi, którzy nadal są lojalni wobec rządu. By odwrócić uwagę USA od „zaginionych” zespołów pospiesznie zaplanowano i wykonano zamach na życie Stalina.
Rok 1955- wrak okrętu i jego okolice stają się bazą dla potajemnie sprowadzonych zespołów naukowców, najemników i robotników, którzy razem z finansującymi operacje badawcze rekinami biznesu stają się początkiem nowej, tajnej organizacji- Osi Światła. Organizacji, która pozornie ma działać, by nieść ludzkości „światło”, faktycznie jednak tylko po to, by chronić interesy inwestorów.
Lata 1956-1988- Oś powoli, lecz pewnie staje na nogi. Jej szeregi z miesiąca na miesiąc są liczniejsze, podobnie jak bazy, gdzie rozwijane są technologie oparte na znalezionych. Powstają lasery, railguny, działa plazmowe, tarcze energetyczne, pancerze wspomagane i tym podobne. Utrwala się hierarchia oraz finansowy system wtajemniczeń (jak u masonów). Należy nadmienić, że frakcja ma swoich agentów wszędzie i poprzez liczne intrygi oraz skandale umiejętnie odciąga uwagę opinii międzynarodowej od Antarktydy. Okazuje się jednak, że okrętowi brakuje mostka. Bez skopiowania tamtejszych systemów niemożliwe okazuje się stworzenie okrętu zdolnego do podróży międzygwiezdnych. Fragment ten zostaje szybko zlokalizowany i w roku 1989 wysłany zostaje zespół, którego zadaniem jest wydobycie mostka spod ponad kilometrowej warstwy lodu.
Rok 1990- Upadek ZSRR sprawia, że Osi dużo łatwiej przeniknąć strukturę wschodu, pozwala im też zdominować tamtejszy rynek. Jednocześnie następuje rozłam, który doprowadza do wojny wewnętrznej, utraty przez Oś mostka statku obcych i zawiązania zdecydowanej militarnej opozycji, znanej odtąd jako Mroczna Gwardia (The Dark Guard). Niemalże wychodzi wtedy na jaw istnienie Osi i jej oficjałowie przechodzą w stan ukrycia.
Lata 1991-2007- Oś powoli wydźwiga się z kryzysu jaki nastąpił po zdradzie w jej szeregach. Jest świadoma faktu, że gdzieś tam w świecie istnieje grupa, która wie o jej istnieniu i pewnego dnia spróbuje je zakończyć. W tych latach Oś przygotowuje fabryki i linie produkcyjne, a także formuje pierwsze dywizje regularnej armii.
Rok 2008- kryzys światowy okazuje się wielką szansą dla Osi. Wiele firm upada, podczas gdy korporacje należące do owej organizacji dzięki wzajemnemu wsparciu zyskują. Pojawia się jednak inny problem. Wykryte zostają próby ujawnienia Osi poprzez wskazanie na powiązania między prosperującymi firmami. Oś po raz kolejny ociera się o utratę anonimowości.
Lata 2009-2016- Nastroje międzynarodowe ulegają drastycznemu pogorszeniu. W roku 20XX upada ONZ i narody zaczynają wykazywać tendencję do biegunowego zbierania się w grupy. W związku z pogarszającą się sytuacją dowództwo Osi podejmuje decyzję o produkcji uzbrojenia w dużej ilości oraz rozpoczyna akcje rekrutacyjne. Z kilku dywizji armia rośnie do kilkudziesięciu. Jest to jednak i tak dużo mniej, niż mają pozostałe kraje.
2017- Wojna wybucha przedwcześnie, co sprawia, że Oś musi podjąć działania bez odpowiednio licznego personelu. W niektórych ośrodkach miejskich władza szybko wpada im w ręce. Niestety, nowe mocarstwa- SSN i WSW wcale nie wydają się tym zaszczycone. I jakby tego było mało, Mroczna Gwardia również wychodzi z ukrycia, prezentując sobą znacznie groźniejszego przeciwnika niż Oś się spodziewała.


Uznałem, że ta historia Złotych jest najlepsza i nie wymaga poprawy ;) Enjoy!

May 3 2011 Anchor

Polecałbym zmienić cały wstęp. Wunderwaffe na biegunie jest dość naciąganym pomysłem. Reszta mi się podoba.

Chinka
Chinka El Tanque de Perreo
May 3 2011 Anchor

Słyszałeś o programie Chronos? :>

May 3 2011 Anchor

Słyszałem, ale to nic nie zmienia :P

TheDarkVenom
TheDarkVenom Hail to the drakes! Raise the flames!
May 3 2011 Anchor

Tu akurat biega o to, że Amerykanie (jak to Amerykanie) zdesperowani szukali Wunderwaffe także na biegunach. Ale okazało się, że żadnej Wunderwaffe nie ma, za to znaleźli wrak statku obcych.

--

The giant, living, flying flamethrower... try to guess what it is!
User Posted Image
One million grades at war! Dragon's wrath unleashed!

May 3 2011 Anchor

Aaa... to bardzo przepraszam. W takim razie podpisuję się pod fabułą oboma rękoma.

Reply to thread
click to sign in and post

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Got it!

We have recently updated our privacy policy and terms of use in-line with GDPR requirements. More Info?