След разпадането на Велика България, която се е намирала в земите на днешна Украйна, една част от тях, водени от Аспарух и друга, водена от Кубер се преселват на Балканския полуостров и се сливат с дошлите от север в началото на VII век славяни които на свой ред са смесени с местните византийци. След като предводителят на прабългарите хан Аспарух извоюва победа над една от армиите на император Константин IV, тогавашният глава на Византийската империя се сключва споразумение между хан Аспарух и византийския император. Според това споразумение прабългарите и славяните получават по-голямата част от територията между Стара планина и р. Дунав. С това се поставя началото на създаването на оформящата се българска народност. Договорът с Византия от 681 г. се приема като момент на създаване на Първата българска държава, докато годината на създаване на съвременна България е 1878. По време на управлението на кан Крум (803-814) България се разраства на югоизток, населвайки територията на днешна С

Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Comments
Ghost_Hunter776
Ghost_Hunter776

Гледам не сме още голяма група ще гледам за още хора от народа, за да дойдат и те при нас :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
bambuca Creator
bambuca

Добре дошли в Българската група в клиент Desura. Тука може да си обсъждаме всичко свързано с игрите :)

Reply Good karma+3 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
My Aperture Labs

My Aperture Labs

19 members Web & Community

The forum and website that inspired many portal fans has now come to moddb! Feel free to post your maps, portal related news, and more. No spam please.

GamerGate of ModDB

GamerGate of ModDB

13 members Web & Community

Taking back the power! We've become sick of these gaming "journalists" co-opting and poisoning our hobby!

FPS-Z Fanatics

FPS-Z Fanatics

43 members Web & Community

For fans of games with unique movement mechanics, such as Tribes, Titanfall, Shattered Horizon, Legions: Overdrive and more.

LET'S PLAY

LET'S PLAY

59 members Web & Community

Group Summary eh? I think the title says it all... RECORD YOURSELF IN YOUR FAVORITE GAMES AND SHARE WITH THE MODDB COMMUNITY!

C&C Society

C&C Society

228 members Web & Community

Dear visitors, we are proudly present the newest C&C community site: C&C Society. C&C Society is created as a community site that will focus on C&C Universums...

Skyshard

Skyshard

4 members Web & Community

We are an indie group working on a scifi, community-driven, free to play, sci-fi freelance MMO RPG. We believe that the audience is just as integral to...

Tags

Web