In the independent land is a grey. You have to do various mission.
in first ,You probably will not see you enemy. This means that different areas may be obscured sight you are.

เนื่องจากตัวเกมมีภาษาไทย เราจึงอยากอธิบายเกมด้วยภาษาไทย
เริ่มต้นด้วยพื้นที่ที่คุณรู้ว่า มีศัตรูอยู่ในบริเวณนี้ แต่คุณก็ไม่สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากภูมิประเทศต่างๆได้บังสายตาคุณไว้
เคลื่อนที่ด้วยความระมัดระวัง คุณอาจจะเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่สามารถบังสายตาได้ สอดส่องดูีรอบๆอย่างระมัดระวัง
ตรวจดูสภาพของตัวคุณเองให้ดีว่า คุณสังเกตุเห็นอะไรแปลกปลอมในพื้นที่หรือไม่
ถ้าคุณมองเห็นศัตรูในขณะที่ศัตรูมองไม่เห็นคุณ นั่นเป็นข้อได้เปรียบ ส่งสัญญาณให้เพื่อนรู้ตัว และโจมตีเมื่อพร้อมเท่านั้น
สามารถเข้่าไปตรวจสอบสัมภาระที่คนที่ถูกฆ่าเก็บไว้ บางทีเขาอาจจะมีของดีติดตัวมา
รักษาชีวิตของตัวเองไว้ เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

วิธีการเล่นพื้นฐาน
ในเกมจะมีสองฝ่าย คือสีน้ำเงิน กับสีแดง โดยเราจะเป็นฝ่ายสีน้ำเงิน ซึ่งเราจะต้องควบคุมทีมของเรา ให้จัดการกับฝ่ายสีแดงให้ได้ โดยสามารถดูจำนวนผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ได้จากมุมจอล่างขวา
วิธีบังคับ
ใช้ mouse คลิกซ้ายที่ตัวละคร จะมีคำสั่งออกมาให้เราเลือก เช่น เคลื่อนที่ เลือกใช้อุปกรณ์ เป็นต้น เราจะใช้การกดคลิกซ้ายแช่ไว้เพื่อให้มีคำสั่งขึ้น เมื่อเลื่อน cursor ไปที่คำสั่งนั้นจะมีคำสั่งย้อยออกมาในคำสั่งเหล่านี้ เราสามารถเปลี่ยนอาวุธ หรือปรับมุมมองตัวละคร หรือสำรวจพื้นที่เรายืนได้
การคลิกขวาที่ตัวละคร จะเป็นการดูสถานตัวละครในตอนนั้น หาก พลังที่หัว หรือตัวเป็นศูนย์ เราจะตาย หากมือข้างใดข้างหนึ่งเป็นศูนย์ เราจะถือปืนแบบสองมือไม่ได้ (แต่ใช้ปืนพกได้) หากขาเป็นศูนย์ เราจะเคลื่อนที่ไม่ได้
การกำจัดฝ่ายศัตรู
เราสามารถกำจัดศัตรูได้ เมื่อเราเห็นศัตรู ให้สังเกตุสถานภาพที่อยู่บนตัวละครเป็นหลัก จากนั้นให้เลือกคำสั่งยิง ซึ่งถ้าเราถูกยิงและเราเห็นศัตรูที่ยิง ตัวละครจะยิงอัตโนมัติ
การเลือกพื้นที่ในการยิง จะมีผลในการป้องกัน และการทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเราได้
การสังเกตุสถานตัวละคร ที่กรอบด้านบน จะช่วยให้เราเลือกที่จะโจมตีได้ เช่น สะภาพซุ่ม หมายถึงเราเห็นศัตรู แต่ศัตรูไม่เห็นเรา ทำให้เรารู้ว่าพื้นที่ที่เราอยู่นั้นได้เปรียบในการยิง สะภาพสนใจ แสดงว่าศัตรูตัวนั้นอาจจะหันไปทางอื่นที่เราต้องการ เพื่อให้เราผ่านไปได้
ระบบเพิ่มเติม
ระบบเกราะในเกมนั้นหมายถึง กระสุนต้องมีความแรงมากว่าเกราะเท่านั้น ถึงจะทะลุเกราะเข้าไปทำลายส่วนต่างๆ ของตัวเราได้
แสงสีขาวคือเสียง ความดังนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว และพื้นที่ที่เราเดินผ่าน เสียงนี้จะใช้กระตุ้นศัตรูให้สนใจได้ หากเขาอยู่ใกล้ๆ
พื้นที่ของตัวละคร หากเราพกของมากเกินไป อาจจะทำให้มีพื้นที่ในการมองเห็นได้ ซึ่งพื้นที่นี้จะลดลงเมื่อ แนวสายตาจากศัตรูมาถึงเรา ผ่านฉากซึ่งมีผลในการบังสายตามาก ในทางกลับกัน ถ้าเราเห็นศัตรู นั่นหมายถึงระยะจากเราถึงศัตรู มีพื้นที่ที่ถูกฉากบังเหลือมากพอให้มองเห็นได้
การสำรวจพื้นที่ เราสามารถเก็บของในฉากมาใช้ได้ ซึ่งถ้าเป็นของทั่วไป เราสามารถเก็บเท่าไหร่ก็ได้ และอาจจะมาใช้ประโยชน์ได้ แต่ถ้าพื้นที่นั้นมีศัตรูที่ตายแล้วอยู่ เราก็สามารถเอาของที่ศัตรูใช้มาเป็นของเราได้
การขับรถ ในเกมจะมีรถจอดอยู่ เราสามารถขึ้นรถได้ ตามจำนวนที่นั่ง (คันนี้มี 4 ที่) ถ้าเราขึ้นรถตั้งแต่ 2 คน มันจะมีเมนูให้เลือกว่าจะสั่งใคร ถ้าคนที่เป็นคนขับ เราสามารถเลือกเคลื่อนที่เป็นการสั่งขับรถได้ บางตำแหน่ง เราอาจจะนั่งนิ่งๆ บางตำแหน่ง เราสามารถยิง หรือใช้อาวุธที่ติดมากับรถยิงได้

Add file RSS Files
Skirmish War Gameplay test 1.0.1

Skirmish War Gameplay test 1.0.1

Demo 1 comment

Skirmish War Gameplay test 1.0.1 Thai language only.

Skirmish War Gameplay test 1.0

Skirmish War Gameplay test 1.0

Demo 2 comments

This gameplay test version. Sorry about message in game dose not translate to English.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

X