Πρόσω Ολοταχώς

Πρόσω Ολοταχώς

Adventure

Πρόσω Ολοταχώς or Proso Olotaxos in latin, is an adventure game where the player controls a ship and it aims to blend realism, adventure and arcade features.

Read More