Post feature RSS Znane błędy

Lista znanych błędów, a właściwie błędów samej gry, uniemożliwiających przetłumaczenie niektórych tekstów. Dotyczy wszystkich wersji językowych (poza angielską), a nie tylko polskiej.

Posted by on

Update - 20.07.2020

Patche e1.4.1 oraz beta e1.4.2 popsuły tak dużo rzeczy, że już nie ma sensu ich tu wypisywać. Przetłumaczyliśmy wszystko, co się dało, więc jeśli gdzieś pojawia się tekst po angielsku, to jest to wina samej gry i błąd ten występuje we wszystkich nie-angielskich wersjach językowych. Miejmy nadzieję, że autorzy gry wkrótce przyłożą nieco więcej uwagi do wsparcia lokalizacji, bo obecnie dość kiepsko to wygląda...

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.