Description

Victoria 2 : Turkish War of Independence and Road to War Scenarios

Preview
Victoria 2 : Turkish War of Independence Scenario
Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Wayfear Author
Wayfear

Thanks :D but its my first mod and some beginner mod.

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

did you make Poland USSR War 1919.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Wayfear Author
Wayfear

I can but I need to research .

Reply Good karma+1 vote
Jared8Wally
Jared8Wally

En.wikipedia.org–Soviet_War

I See you got 1836 and 1861 do you like to more stuff in.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Wayfear Author
Wayfear

The first Mod is for Me . So I dont know delete 1836 and 1861. I want add "1919 between 1945" scenarios. I dont have any friend for modding.

Thanks for source .

Reply Good karma+1 vote
Jared8Wally
Jared8Wally

there a lot a good Spain to put from 1836 to 1936 what ever the year end it.
Carlist Wars 29 September 1833 – 13 May 1839
Carlist Wars En.wikipedia.org
En.wikipedia.org
Chincha Islands War En.wikipedia.org
En.wikipedia.org Melilla Google.ca

En.wikipedia.org–American_War USA Wins

Spanish Civil War (1936–39) En.wikipedia.org


Reply Good karma Bad karma+1 vote
Wayfear Author
Wayfear

I think 1800 between 1900 years won't in Mod .

1900 between 1945 years more reasonable for concepts .

etc. Spanish Civil War (1936–39) En.wikipedia.org .

Reply Good karma+1 vote
Jared8Wally
Jared8Wally

can you add thing these WARS or not.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Wayfear Author
Wayfear

maybe but it takes long time

Reply Good karma+1 vote
Jared8Wally
Jared8Wally

take as long you want.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Jared8Wally
Jared8Wally

En.wikipedia.org–Soviet_War

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Wayfear Author
Wayfear

Mod Language : Turkish

Reply Good karma+1 vote
generalCOLOSUS
generalCOLOSUS

The game crushes at the maplogic, can you help me ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Wayfear Author
Wayfear

Deleta Documents / Paradox Int. / Victoria 2 / Turkish War Of Indepence ,

Delete Victoria 2 / Map / cache . And Restart game.

Reply Good karma+1 vote
III.Selim
III.Selim

Kardeşim seni tebrik etmek istiyorum. Modu çok beğendim.Bir sorum olacak. 2. Dünya Savaşı bende çıkmadı. Eventini mi eklemedin yoksa bende mi bir problem var?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Wayfear Author
Wayfear

Teşekkür ederim . Modun son sürümünden sonra araya sınavlarım girdi . 2. Dünya Savaşı eventlerini yazamadım . O yüzden tarihsel kısım 1919 - 1938 arası fakat Almanya olarak diğer devlete savaş açabilirsin . Eventi eklemediğim için böyle şuan :( .

Reply Good karma+1 vote
FrankCesco
FrankCesco

I'm making a mod who starts in 1920 too but I don't know some things about modding V2:
-How change ID of countries with name (for example FIU in Fiume)
-Change cultures in provinces
-Add the option "Keep only provinces with our cores"

Answer me please :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Wayfear Author
Wayfear

ID = common/countries.txt , Name = Localisation/txt
Cultures = History / pops / year / province / txt and many numbers

The last question i dont know .

Reply Good karma+1 vote
HyperCharge
HyperCharge

Hocam selamın aleyküm. Modu çok uzun zamandır oynuyorum. Gerçekten çok güzel. Kendi geliştirmelerimi yapabilir miyim acaba ? yeni müzik, yeni event veya düzeltmeler yapmak gibi ? Mod bir yerde event zincirine giriyor. eventin meydana gelmesini sağlayan koşullar sonradan tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek bir şey olmadığı için sürekli tekrarlıyor kendi kendine.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
JafarAli01
JafarAli01

Engellemek için flag kullanılması lazım

Reply Good karma Bad karma+1 vote
mehmetsensey
mehmetsensey

Nasıl kurulacak yapamadım ben.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
mehmetsensey
mehmetsensey

Kurdum modu, başta İzmir Marşı da çalıyor, fakat marş bir iki saniye çalıp oyundan atıyor. Exe çalışmayı durdurdu diyor. Nasıl çözebilirim?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

Kardeş Merhaba 2.Dünya Savaşı,Sovyetlerin yıkılmas, İngiliz Sömürgelerinin Bağımsızlık kazanma eventleri ayarlarsan çok güzel olur

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Lynx1999
Lynx1999

Gerçekten Güzel Olmuş Kardeşim Böyle Devam Et Senden 1936'yıda Bekliyoruz :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
lini_san
lini_san

How do i delete this mod.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

nasıl kurcam anlata bilirmisiniz

Reply Good karma Bad karma0 votes
JafarAli01
JafarAli01

Bu fotoğrafta anlatılmış

Cdn.discordapp.com

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.