Description

First version uploaded of my mod Troops of Calradia(Download image not made by me)

Preview
Troops of Calradia v0.10
Comments
Redlinee
Redlinee

Mógłbyś napisać instrukcję po polsku ? ;D Na jaką wersję gry jest modyfikacja ??

Reply Good karma Bad karma+1 vote
spartacus2255 Author
spartacus2255

Do najnowszej wersji gry

Idź do swojego ojczystego folderze jak ten nie Moduły C: \ Program Files (x86) \ Steam \ SteamApps \ common \ MountBlade Warband
Wykonaj kopię zapasową folderu wspólnego folderu i tekstury res proszę im nie ponosi odpowiedzialności za łamanie grę!
Idź do mojego folderu mods modułu skopiować wszystko zasobów i wklej go do wspólnego folderu res
Idź do moich modów Folder Moduł skopiować wszystko, co w folderze tekstury i wklej do folderu tekstur głównego folderu Mount and Blade Warband tekstury jeśli prosi, aby zastąpić plik należy wykonać jego ważną ty!
Rozruchu grę wybrać mój mod
Zysk
baw się dobrze

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.