Add file The Search - Czech Translation
Location
Files
Filename
The_Search.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
55.95kb (57,292 bytes)
Downloads
7 (1 today)
MD5 Hash
fb4a801eb72866cf658d7ecf5b5e9e68
Embed Button
Embed Widget
Description

Jedná se o jeden z nejlepších módů Somy, ve kterém tě kontaktuje starý přítel Howard a požádá tě, abys našel jeho syna, který mu ukradl peníze a utekl. Postupně budeš rozplétat temné pozadí Howardových rodinných vztahů. Jedná se o opravdu nevšední zážitek. Mód disponuje velice originálním level designem - budete se pohybovat po ulicích velkoměsta, šplhat po žebřících, skákat po lávkách a mnoho dalšího.

Preview
The Search - Czech Translation
Comments
SwankestCZ AuthorOnline
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
SOMA
SOMA Adventure
Tags