Add file Spolszczenie The Dark Saga [PL] [1.0.4]
Location
Files
Filename
Dark_Saga_PL-1.0.4.0.exe
Category
Full Version
Uploader
tyson90
Added
Size
670.25mb (702,804,113 bytes)
Downloads
8,999 (2 today)
MD5 Hash
8c70e7c7041c1d2c14d6c6613dc6c2eb
Embed Button
Embed Widget
Description

Jest to pełne spolszczenie do rosyjskiej wersji 1.0.4, niewymagające instalacji poprzednich wersji spolszczenia.

Preview
Spolszczenie The Dark Saga [PL] [1.0.4]
Comments
tyson90 Author
tyson90

Instrukcja instalacji jest dostępna na stronie projektu: Thedarksaga.cba.pl

Reply Good karma+2 votes
SpecShadow
SpecShadow

Dzięki za spolszczenie. Niedawno robiłem porządki w katalogu z modami i trafiłem tutaj.
Teraz wszystko jest prostsze i w ogóle...

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Gother
Gother

Były kiedyś czcionki do pobrania gdy w grze zamiast liter w dialogach miałeś dziwne znaczki, tyle, że strona na hostingu cba gdzie je widziałem już nie funkcjonuje.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.