Description

Służy do szybszego tworzenia własnej mini modyfikacji Siły Korupcji, zamiast ręcznie pisać i kombinować nad tym spędzając bardzo mnóstwo czasu i dodatkowo namęczyć pisaniem kodu. Zawiera nie tylko 5 konsolowych programów do własnych przeróbek Siły Korupcji, ale także znajdziecie samouczki, listę obiektów z Empire At War Siły Korupcji, instrukcję, wiadomości, historię aktualizacji i planowanych przyszłych wersji. Jest polecana dla Polaków, którzy chcą tworzyć mini przeróbkę Siły Korupcji i jednocześnie nie mają dużo czasu lub chcą zrobić szybko zrobić lub nie znają języka XML. Więc to jest jedyny program do tworzenia własnej modyfikacji Siły Korupcji, która obsługuje języka Polskiego.

Preview
Siły Korupcji - tworzenie konsolowym kreatorem 3.0
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.