Description

V tomto donedávna ztraceném ruském módu si zahrajete hru o vlastní život. Mód se inspiroval hrou Saw a stejnojmennou a věhlasnou filmovou sérií.

Preview
Jesus Phobias - Czech Translation + Dubbing
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Stažení módu:
Moddb.com

Video návod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags