Description

Version 2.4.2, for more information, check the file description.

Preview
Hungarian Flavor 2.4.2
Comments
Guest
Guest

Hello! Az Osztrák-Magyar Monarchia megalapítása után mind Magyarországról, mind Ausztriából eltűnik az összes nyersanyag, illetve amennyiben Jugoszláviát bekebelezem és nem barátságot kötök velük, akkor az 5. research slotot nem lehet feloldani.

Reply Good karma Bad karma0 votes
Mullerr Author
Mullerr

Szia!
Valóban eltűnik az összes nyersanyag miután megalapítod a Monarchiát, de amikor én próbáltam, a következő napon visszakerült az összes. Nálad 1 nap után is fennáll a probléma?

Ami az 5. research slotot illeti, az csupán egy buta hiba volt a részemről. Jobb híján azt használtam egy trigger tesztelésére, és elfelejtettem visszacsinálni. Az új verzióban (2.4.3) ez már javítva van.
Köszi a visszajelzést!

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.