Description

A játék 1.3.1 verziójával használható, 90%-os fordítás. Akinek nem jelentek meg az "events" szövegek, ezzel a verzióval már meg fog. Elvileg. De ha nem, szóljatok, azzal segítitek a munkát. Azt is írjátok le, hogy melyik kódokat írja szöveg helyett.

Preview
Hearts of Iron IV Magyar nyelv v093_1
Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.