Description

A játék 1.2.0 verziójával használható, 80%-os fordítás.

Preview
Hearts of Iron IV   Magyar nyelv v080
Comments
vinny7
vinny7

Szép munka, de van 1-2 dolog amit szerintem le lehetne jobban is fordítani pl: antikomintern paktum, hadsereg parancsnoka helyett - vezérkar főnöke stb.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Paradox_Hungary
Paradox_Hungary

Remek. De ha lehet, ne "stb."-t írj le, hanem amennyit tudsz, ezzel segítheted a munkával párhuzamos javítást is. Köszönjük.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags

Hearts of Iron IV Magyar nyelv v080 has not been tagged yet.