Description

Mini patch na styczeń. Zmiany dotyczą kilku drobnych usprawnień. Brak nowej zawartości, drobne poprawki dostrzeżonych błędów.

Preview
[ER] Update 1.4.85 (legacy)
Comments
Daveed93
Daveed93

Dzięki, ja właśnie zamierzam przejść Gothica, po raz pierwszy z tym modem, więc patchem nie pogardzę :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

Niestety z tym patchem 1.4.85 chyba nie działa. Nie ma dialogów na zmianę statystyk w rozmowie z Diegiem na początku gry oraz nie ma ani strażników, ani kwatermistrza na Placu Wymian. Z poprzednim patchem 1.4.83 było poprawnie.

Reply Good karma Bad karma0 votes
Azar95PL
Azar95PL

Otwórz plik G1_EdycjaRozszerzona i dopisz w linijce vdf "ER_Scripts.mod". Podam ci jeszcze całość linijki jak powinna wyglądać "vdf=Er_Files.mod ER_Scripts.mod ER_CM_Damned_GraphicOverhaul.mod ER_COMBAT.MOD Er_Worlds.mod Er_Dubb.mod Er_SmallUpdate.mod"

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags