Description

V tomto velice působivém módu se vydáváte v roli muže, který přišel při podivné katastrofě o paměť, do tajemného města Eldritch Cove. Jedná se o mód, který velice čerpá ze slavného Silent Hillu a je to vidět doslova na každém kroku.

Preview
Eldritch Cove - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags