Description

Celem moda jest rebalans frakcji, ponieważ w bazowym Heroes V niestety ten temat dość wyraźnie kuleje. Moim celem było oddanie ducha konkretnych frakcji oraz oddanie większej logiki istotom frakcyjnym - w bazowym Heroes V harpunnik po otrzymaniu zbroi nie wiadomo dlaczego tracił obronę zamiast ją zyskiwać, tak samo czerwony smok. Osłabiłem także niektóre nazbyt przegięte cechy jednostek oraz uwydatniłem specyfikę alternatywnych ulepszeń.Mod przeszedł pomyślnie testy balansu (frakcje są teraz bardziej wyrównane). W tym celu posłużyłem się szeregiem walk w szybkiej bitwie.

Preview
ClassicBalanceMod
Comments
Guest
Guest

Wielkie dzięki za twoją pracę! Naprawdę gra się teraz o wiele lepiej! Jeszcze raz świetna robota!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.