Description

Co nowego +/- zmienione tło statystyk +/- poprawki w tłach ringów +/- zmiany w ikonach +/- zmienione tło skrzynki +/- poprawki graficzne teł skrzynia/plecak/ statystyki + tworzenie nowych ikonek - wymazane tła odpowiadające za wkładki itemów w plecaku pewnie w innych paczach spróbuje zrobić lepsze te tła które mają to zastąpić patch wrzucić do folderu z modem o oznaczeniu v3.6A i podmienić pliki wszystkie nadchodzace patche sa kompatybilne z ta podstawą moda

Preview
Anti balance 4.0 A patch
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.