Polska Armia 1989-2013, Jest to mod, ukazujący jakim uzbrojeniem, pojazdami itp. posługują się żołnierze na polu bitwy od roku 89 aż do współczesności. Mam zamiar stworzyć szereg kampanii o dokonaniu polskiej armii. Min kampanie: Misje stabilizacyjne na wschodzie, w afryce, Iraq 91, Iraq 2003, Afganistan. Mod będzie również posiadał misje z wykorzystaniem jednostek policji w samej Polsce. To dopiero początkowa faza, jednakże pracy jest mnóstwo, a ludzi bardzo niewiele, Proszę o pomoc w tworzeniu modu. Potrzebuje wszystkich tych, którzy tylko chcą pomóc.

Statistics
Embed

The statistics above update daily and provide insight into how well articles, files, videos, images and other content you post is affecting the popularity of your mod. If you wish to track these statistics on your homepage, blog, facebook or even in news and forum posts here, please use the following embed code:

Click for a text link | Click for an icon | Click for a button | More »

Boost your statistics

We recommend you link to your mod profile on your homepage, blog, forum and other communities you are a member of like Facebook and Twitter. To help you do this you can copy and paste any of the code options on your right, or check out our media kit.

Please note

All content linked with your profile including archived downloads, news etc is still being tracked and included on the above graph even if it isn't mentioned.