Polska Armia 1989-2013, Jest to mod, ukazujący jakim uzbrojeniem, pojazdami itp. posługują się żołnierze na polu bitwy od roku 89 aż do współczesności. Mam zamiar stworzyć szereg kampanii o dokonaniu polskiej armii. Min kampanie: Misje stabilizacyjne na wschodzie, w afryce, Iraq 91, Iraq 2003, Afganistan. Mod będzie również posiadał misje z wykorzystaniem jednostek policji w samej Polsce. To dopiero początkowa faza, jednakże pracy jest mnóstwo, a ludzi bardzo niewiele, Proszę o pomoc w tworzeniu modu. Potrzebuje wszystkich tych, którzy tylko chcą pomóc.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add download Downloads

No downloads were found matching the criteria specified. We suggest you try the download list with no filter applied, to browse all available. Add download and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Post comment Comments  (10 - 20 of 33)
denvas9
denvas9

Nice mod. But can you make a mod about Turkish army?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Slimek
Slimek

**** arabs

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Silent_Siren
Silent_Siren

Nice mod.

Reply Good karma Bad karma+4 votes
111112222233grret
111112222233grret

thanks:)

Reply Good karma Bad karma+4 votes
majo-213
majo-213

Nice mod,greetings from Slovakia

Reply Good karma Bad karma+2 votes
111112222233grret
111112222233grret

Mod rozwija się dość powoli,lecz postęp postępuje.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
1x1x1@gmail.com Creator
1x1x1@gmail.com

hmm, szczerze to myślałem nad zrobieniem misji policyjnych jako, że ściganie przestępców, misje typu znajdź i zniszcz. Bądź w Multi jedna drużyna jako policja, inna jako przestępcy.

Reply Good karma+3 votes
wolnyi1
wolnyi1

Takie pytanie czy jak będą misje policyjne to walczymy z nieuzbrojonymi cywilami czy z przestępcami ?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
dwddwd
dwddwd

Zróbcie jeszcze GROM

Reply Good karma Bad karma+2 votes
wolnyi1
wolnyi1

Traslation of the description
Polish Army 1989-2013, is a mod, showing what weapons, vehicles, etc. used by the soldiers on the battlefield from 89 years up to the present day. I'm going to create a series of campaigns by making the Polish army. Min campaigns and stabilization missions in the East, in Africa, Iraq 91 Iraq 2003, Afghanistan. The mod will also have missions using police units in Poland. This is just the initial phase, but there is plenty of work and the people very much, please help in the creation of modules. I need all of those who only want to help.

Sorry about the quality but I know little English but probably weak description is better than none

Mam nadzieje że mod wyjdzie bo sam pomysł mi się bardzo podoba

Reply Good karma Bad karma+4 votes
morder553
morder553

a little English is better than none =D thx for the translation =D

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment

You are not logged in, your comment will be anonymous unless you join the community. Or sign in with your social account:

Icon
Men of War
Game
Men of War
Creator
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Start tracking
Share
Style
Embed Buttons
Link to Polska Armia 1989-2013 by selecting a button and using the embed code provided more...
Polska Armia 1989-2013
Statistics
Last Update
Watchers
36 members