Český překlad módu pro Zaklínače 2 - Full Combat Rebalance 2 - vytvořeného Flashem, jedním z vývojářů CD Projektu RED.

Add file Report Český překlad módu Full Combat Rebalance 2
Filename
FCR2-CZ-1.0.rar
Category
Full Version
Uploader
Baal_CZ
Added
Size
4.17mb (4,368,226 bytes)
Downloads
890 (1 today)
MD5 Hash
94773da91af7cc551f844799e32970be
Embed Button
Embed Widget
Description

Přeji příjemnou zábavu! Pokud byste v překladu našli nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat! :)

Preview
Český překlad módu Full Combat Rebalance 2
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
The Witcher 2: Assassins of Kings
Creator
Baal_CZ
Contact
Send Message
Homepage
Facebook.com
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Report
Report
Share
Related Games