This member has provided no bio about themself...

Report RSS Time is running out
Comments
Akczam
Akczam

Fajny kawałek, chociaż powinien być trochę bardziej dynamiczny i "agresywny" by pasował do tytułu.

Reply Good karma Bad karma+3 votes
Jackal87 Author
Jackal87

Co do tytułu to się zgadzam, nie miałem pomysłu, tytuł dodałem po tym jak nagrałem kawałek i musiałem podać nazwę, potem żałowałem bo mogłem nazwać go inaczej, zgadzam się równiez w kwesti dynamiki mógł być bardziej. Może następny wyjdzie lepiej :)

Reply Good karma+2 votes
OrangeNero
OrangeNero

hmm, can't help it its too passive for my taste. Would be a nice backgroundtune.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Last few days I've been playing Modern Combat, inspired by this awesome mod for Company of Heroes something like this born in my head, so I decided to record it, I hope you will like it:) feel free to comment :)

Details
Date
Duration
Views
88 (1 today)
Filename
Time_is_running_out.mp3
Options
URL
Embed
Share
Feed
RSS
Report
Report