Group for all of the slovenian members of MODDB. Made in order to provide a common group for a small slovenian mod developing and mod playing community.

Post news Report RSS Založnik Prison Breaka zaprl svoja vrata.

Založnik Prison Breaka, katerega izdeluje naš Zootfly jutri zapira svoja vrata. Kaj to pomeni za samo igro in Zootfly zaenkrat še ni znanao.

Posted by on

Variety poroča, da bo Brash Entertainment - med drugim založnik Prison Breaka našega izdelovalca Zootfly jutri zaprl svoja vrata. Razlogi tičijo v slabi prodaji iger, ki so jih izdali do sedaj, kar je za sabo povleklo še ugledne menedžerje na izvršilnih funkcijah, ki so že pred tem začeli zapuščati podjetje, na koncu so pipico v obliki 400 milijonov USD zaprli še investitorji. Usoda projekta Prison Break ter posledično tudi Zoota zaenkrat še ni znana.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Established
Privacy
Public
Subscription
Open to all members
Contact
Send Message
Membership
Join group
Group watch
Follow
News
Tags
VR
Browse
News
New
Post news
Report
Report
Share
Related Groups
Slovenia
Slovenia Geographic with 94 members