Group for all of you, who love your country and countries of your slavic brothers.

Image RSS Feed Latest Screens
Split,Croatia Novi Sad,City Hall,Serbia Sutjeska,National park,Bosnia & Herzegovina
Славенске Единство - Slavjenske Jedinstvo

Славенске Единство - Slavjenske Jedinstvo

Feb 28, 2015 News 0 comments

Одна Крв, Один Род, Одна Зем ! Jedna Krv, Jeden Rod, Jedna Zem !

Media RSS Feed Latest Video
Post comment Comments  (60 - 70 of 227)
Slavian
Slavian Jan 10 2015 says:

E: bartozs form Poland is greeting you guys. He worte this:

NS: Bartozs z Polskej vas vsech zdravi. Tegoto napisal:

Słowianie
I niech dwu­nas­tu Wodzów Wiel­kich pow­sta­nie,
I niech znów zjed­noczą się Wiel­cy Słowianie.

Na­rodów dwa­naście słowiańskie ma korze­nie,
W na­rodach dwu­nas­tu nie jed­no jest wie­rze­nie.
Lecz niech wiara nie podzieli, każdy wie­rzy według siebie,
Po­kochaj swoich bra­ci, oni po­kochają Ciebie.
I za­pom­nij Bra­cie o woj­nach z przeszłości,
Niech w ser­cu Twym dzi­siaj pokój za­gości.
I tak, w ob­liczu woj­ny nam krzyw­da się nie sta­nie,
Bo brat bra­tu bra­tem zaw­sze po­zos­ta­nie.

I niech dwu­nas­tu Wodzów Wiel­kich pow­sta­nie
Niech w imię miłości, bra­ter­stwa zjed­noczą się Słowianie...
Kruk.cytaty.info

+1 vote     reply to comment
Cookiestealer
Cookiestealer Jan 16 2015 replied:

Я решил сделать репост этого творения в сообщество "Slava - Слава - Sława" на vk.com

Спасибо :)

0 votes     reply to comment
Slavian
Slavian Jan 16 2015 replied:

Хорошо, он будет рад, что больше люди будет читать его стихи.

0 votes     reply to comment
Slavian
Slavian Jan 9 2015 says:

Balkans for sale!
Bloomberg.com

Exactly as it happened in 90's in CSFR [CR & SR], Poland, Russia, ... I guess the Slavs are not good enough to run their own companies - specially the big ones, which have the most potential.

+1 vote     reply to comment
Slavian
Slavian Jan 4 2015 says:

NS: Tam prave Slavjeni ve všech našich zemljach. Drug iz Polskej (Bartosz) vyslal mne toten link - Youtu.be
To jest trak so vsemi Slawjenskimy jezykami zastuplenimi (tak dumaju). Dale se zbližajme, Slavjeni.

E: There are true Slavs everywhere. A friend from Poland (Bartosz) sent me this link - Youtu.be
It's a track with all Slavic languages present (I think). Let's keep uniting, Slavs.

+5 votes     reply to comment
RavenTheKiller
RavenTheKiller Dec 25 2014 says:

Merry Christmas to all Catholics and a happy New Year!
Cheers brothers!

+3 votes     reply to comment
Slavian
Slavian Dec 26 2014 replied:

Enjoy your holidays all of you - Christians, Hebrews and Moslims.
Slavs, don't start hating each other after your holidays are over.

I wish everyone Peace & Prosperity !!!

+7 votes     reply to comment
Cookiestealer
Cookiestealer Dec 25 2014 replied:

And you too! Wish a great holidays to all! \o/

+4 votes     reply to comment
Slavian
Slavian Dec 21 2014 says:

Нашим братом Српским - стара гымна Словацие с переводем на язык Српски - Youtu.be

+3 votes     reply to comment
RavenTheKiller
RavenTheKiller Dec 25 2014 replied:

SRB: Одлична химна.Хвала брате!
ENG: Excellent anthem.Thanks brother!

+3 votes     reply to comment
Cookiestealer
Cookiestealer Dec 25 2014 replied:

That feel when you understood almost all living so far. А на српском читати - још лакше :)

+2 votes     reply to comment
Post a Comment
click to sign in

You are not logged in, your comment will be anonymous unless you join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) which we encourage all contributors to do.

2000 characters limit; HTML formatting and smileys are not supported - text only

Established
Dec 4, 2011
Privacy
Public
Subscription
Open to all members
Contact
Send Message
Membership
Join this group
Group Watch
Track this group
Share
Embed Buttons

Promote Slavic on your homepage or blog by selecting a button and using the embed code provided (more).

Slavic
Slavic
Statistics
Members
71
Watchers
26 members
News
1