This group is for all Serbian members on ModDB. / Ova grupa je za sve srpske članove na ModDB-u.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Media RSS Feed Report media Српски војници (view original)
Српски војници
embed
share
view previous next
 
Post a Comment
click to sign in

You are not logged in, your comment will be anonymous unless you join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) which we encourage all contributors to do.

2000 characters limit; HTML formatting and smileys are not supported - text only

Description

- Мој се пријатељ није вратио са ратишта, господине. Тражим допуштење да се вратим и потражим га - рече један војник свом надређеном.
- Не долази у обзир! - одговори надређени. - Не желим да рескираш свој живот за човека који је већ вероватно мртав.

Војник је, без обзира на забрану, отишао и вратио се после пола сата тешко рањен, носећи мртво тело свог пријатеља.
Надређени је био бесан: - Рекао сам ти да је мртав! Да ли се исплатило ићи тамо само због мртваца?!

Војник, умирући, одговори:
- Јесте, господине!Кад сам га пронашао још је био жив и рекао ми:
„Био сам сигуран да ћеш доћи!“

Пријатељ је онај који долази и онда када су те други напустили.

Image Details
Type
Entertainment
Date
Jan 26th, 2013
Size
720×486
Options
URL
Embed (big)
Embed
Share
Report Abuse
Report media
Add Media
Members only