Da se nebi ganjali po netu, Mnogi od nas nisu ni svesni koliko nasih pika generale. Pod terminom nasi mislim na sve one kojima je Srpski izvorni jezik ali pod raznim uticajima devedesetih sada se njihov jezik zove hrvatski, bosanski, makedonski itd. No da zajebemo politiku, upadajte :d

Add media Report RSS Generals Zero Hour Reborn 5.05 Resurection
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

iz inata

Details
Date
By
Darko85
Duration
Size
1280×720
Filename
generals-zero-hour-reborn-505-resurection.mp4
Options
URL
Embed
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report