Just a group bringing all Polish C&C fans who want to create own C&C theme mods ;)

Forum Thread
  Posts  
Jednostki Syndykatu - doktryna walki elektronicznej (Groups : C&C ReactoR Modding Community : Forum : Wielki Syndykat Wschodni : Jednostki Syndykatu - doktryna walki elektronicznej) Locked
Thread Options
Chinka
Chinka El Tanque de Perreo
Jan 29 2011 Anchor

Vehicles:

T1 Scout Vehicle -> bez zmian
T1 Main Battle Tank -> bez zmian
T1 Resource Collector -> bez zmian
T1 Armored Personnel Carrier -> ?
T1 Infantry Fighting Vehicle -> ?
T2 Amphibious Transport -> ?
T2 Mobile Construction Vehicle -> bez zmian
T2 Anti-Aircraft Vehicle -> bez zmian
T2 Light Grenade Artillery -> T2 Weapon Jammer
T3 Tank Destroyer -> T3 EMP Cannon
T3 Rocket Artillery -> ?
T3 Heavy Tank -> bez zmian
T4 Epic Unit ->

Aircraft:

T2 Assault Chopper -> bez zmian
T3 Strike Fighter -> ?
T4 Supersonic Bomber -> ?

Infantry:

T1 Rifle Soldier -> bez zmian
T1 Anti-Armor Soldier -> bez zmian
T1 Engineer -> bez zmian
T1 Mortar Soldier -> ?
T2 Anti-Armor Bunker Defender -> ?
T2 Partisan -> ?
T3 Heavy Engineer -> bez zmian
T3 Saboteur -> ?
T3 Commando -> bez zmian

Defense:

T1 Anti-Infantry Defense -> ?
T1 Anti-Armor Defense -> ?
T1 Armored Recovery Vehicle -> bez zmian
T2 Helipad -> bez zmian
T2 Anti-Fighter Defense -> bez zmian
T3 Anti-Fighter Defense -> bez zmian
T3 Propaganda Defense -> ?

Oczywiście jednostki wyprodukowane w doktrynie walki elektronicznej mogą miec inne zdolności niż te z innych doktryn (dotyczyto, gdzie jednostki pozostają "bez zmian") - i te zdolności też trzeba będzie ustalić.

Edited by: Chinka

Jan 29 2011 Anchor

Da się zrobić falę EMP ? Koncentrycznie rozchodzącą się? Czy tylko promień?

Chinka
Chinka El Tanque de Perreo
Jan 30 2011 Anchor
Feb 19 2011 Anchor

Mam pytanie, czy można zrobić w TW, działo podmuchowe? Chodzi o efekt przechylających się bezradnie pojazdów, i koziołkujących lekkich maszyn które ulegają zniszczeniu.

Edited by: lolek00

Chinka
Chinka El Tanque de Perreo
Feb 19 2011 Anchor

Nie wiem, czy w TW jest typ obrażeń kinetycznych jak w Generals czy Red Alert 3, powinienem to sprawdzić w najbliższej przyszłości

TheDarkVenom
TheDarkVenom Hail to the drakes! Raise the flames!
Mar 4 2011 Anchor

Zamiast rocket artillery może być wyrzutnia podobna do SCUDa, tylko, że z rakietą EMP.

--

The giant, living, flying flamethrower... try to guess what it is!
User Posted Image
One million grades at war! Dragon's wrath unleashed!

Reply to thread
click to sign in and post

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.